Kaikki datalehdet: ABS kompaundien ominaisuudet
Ominaisuuden mukaan: Sähköä johtavatpalosuojatutlujitetutkitkamodifioidut
Tuote-esimerkit: ABS käyttökohteita

ABS:n kolmen rakennemonomeerin pitoisuuksien suhdetta säätämällä voidaan valita ominaisuustasapainoltaan käyttötarkoitukseen sopivin ABS lajike. Periaatteessa styreeni vaikuttaa eniten työstöominaisuuksiin, akrylonitriili antaa kemiallista kestoa sekä parhaan pintakovuuden ja butadieeni vastaa iskunkestävyydestä ja ABS:n yleisestä lujuudesta.

ABS:a pidetään styreeniperheen (PS, ASA, SAN, ABS) parhaana aineena. Se on kovaa, iskulujaa ja jäykkää.

Lasikuitulujitetulla ABS:lla on paremmat ominaisuudet lujittamattomaan verrattuna. Tämä avaa mahdollisuudet monelle vaativalle käyttösovellukselle, erityisesti silloin kun vaaditaan korkeaa lujuutta, jäykkyyttä ja hyvää mittapitävyyttä.

Kun ABS:in kompaundoidaan 40% lasikuitua sen vetolujuus kasvaa peruspolymeerin 46 MPa:sta 100 MPa:iin ja sen taivutusmoduli nelinkertaistuu miltei 10.000 MPa:iin. Sillä on myös styreeniperheen korkein taipumislämpötila ja erittäin alhainen muottikutistuma.

ABS ei kestä tiettyjä liuottimia. Pidennettyä altistumista aromaattisille liuottimille, ketoneille ja estereille tulisi välttää. Huono liuottimien kesto ei salli liimauksen käyttämistä asennusmenetelmänä.

Edut

  • Mitan pitävyys
  • Sitkeys – myös alhaisissa lämpötiloissa
  • Kemikaalien kesto

Rajoitukset

  • Huono säänkesto
  • Huono liuottimien kesto
  • Savunmuodostus palaessa