Edut

  • Erinomainen kemikaalien kesto
  • Hyvät kitkaominaisuudet
  • Korkea lämmönkesto

Rajoitukset

  • Hinta
  • Korkeat työstölämpötilat
  • Hidas jaksonopeus

Yleistä

Perfluorialkoksi (PFA) kompaundeilla on erinomainen lämmön ja kemikaalien kesto. Sen ominaisuudet ovat fluorieteenipropeenin (FEP) kaltaiset, paitsi sillä on korkeampi lämmönkesto ja sitä voidaan käyttää jopa 260°C lämpötilassa.

PFA:n alhainen dielektrisyysvakio mahdollistaa sen käytön puolijohdevalmistuksessa ja monissa elektroniikkasovelluksissa. sisäisten jännitysten välttämiseksi PFA on ruiskuvalettava tarpeeksi korkeassa lämpötilassa (noin 370°C) ja alhaisilla paineilla ja nopeuksilla.