Polyaryyliamidi, tunnettu myös nimellä PA-MXD6, on samanlainen amidiperheen jäsen kuin PA6 tai PA66. Poiketen muista polyamideista, sillä on bentseenirengas amidipuolella kemiallisessa rakenteessaan. Tästä seuraa polymeerin erinomainen lujuus, jäykkyys, virumislujuus ja mittapitävyys verrattuna muihin polyamideihin. Materiaali on erinomainen vaihtoehto metallin korvaajaksi.

Polyaryyliamidia on helppo modifioida käyttämällä kuituja, täyteaineita ja lisäaineita. Sen alhainen viskositeetti mahdollistaa korkeiden täyteainepitoisuuksien käytön vähäisellä tai olemattomalla pinnanlaadun heikkenemisellä. Ohutseinäiset sovellukset joissa tarvitaan hyvää jäykkyyttä ovat myös erinomaisia paikkoja polyaryyliamidin käytölle.

Polyaryyliamidin kemiallinen kesto on samaa tasoa muiden polyamidiperheen jäsenten kanssa. Se kestää useimpia liuottimia kuten: alifaattisia ja aromaattisia hiilivetyjä, kloorattuja liuottimia, ketoneita, estereitä, eettereitä ja glokoleja. Kuitenkin kosketusta vahvojen happojen ja emäasten kanssa olisi vältettävä, koske ne hajottavat polyaryyliamidia.

Edut

  • Erittäin jäykkä
  • Hyvät virtausominaisuudet
  • Erinomainen pinnanlaatu
  • Virumislujuus
  • Alhainen lämpölaajenemiskerroin

Rajoitukset

  • Korkea hinta verrattuna PA6 ja PA66:een
  • Sama lämmönkesto kuin PA6 ja PA66:lla
  • Huono kemikaalinkesto vahvoja happoja ja emäksiä vastaan