Kaikki datalehdet: PBT kompaundien ominaisuudet
Ominaisuuden mukaan: Sähköä johtavatpalosuojatutlujitetutkitkamodifioidut
Tuote-esimerkit: PBT käyttökohteita

Polybuteeni Tereftalaatti (PBT) on osakiteinen ja korkeamolekyylipainoinen polymeeri, jolla on erinomainen tasapaino ominaisuuksien välillä ja hyvät työstöominaisuudet. Koska aine kiteytyy nopeasti, ovat ruiskuvalujaksot lyhyitä ja muottilämpötilat voidaan pitää alempina kuin monella muulla teknisellä muovilla.

Tämä polyesterikestomuovi on erittäin mittapitävää. Sillä on lisäksi hyvä lämmönkestö, kemiallinen kesto varauksin sekä hyvät sähköiset ominaisuudet. Moniin kertamuoveihin verrattuna PBT raaka-aineilla on parempi vetolujuus, jäykkyys, paremmat sähkön eristysominaisuudet sekä ovat nopeampia ja taloudellisempia ruiskuvalaa.

Tietyissä sovelluksissa PBT korvaa muita osakiteisiä kestomuoveja kuten polypropeenia, polyamideja ja asetaalia, kun tarvitaan parempaa suorituskykyä.

PBT kilpailee ominaisuuksissa monien amorfisten teknisten muovien, kuten polykarbonaatin ja polysulfonin kanssa.

PBT:lla on erinomainen kesto monia kemikaaleja vastaan huonelämpötilassa, kuten alifaattiset hiilivedyt, bensiini, hiilitetrakloridi, perkloorietyleeni, öljyt, rasvat, alkoholit, glykolit, esterit, eetterit ja laimennetut hapot ja emäkset. Ne eivät kestä vahvoja emäksiä.

Lujittamattomaan polymeeriin verrattuna, lasikuitulujitetut PBT lajikkeet ovat vetolujuudeltaan, jäykkyydeltään ja painelujuudeltaan 2-3- kertaa parempia. Lujitetut lajikkeet kestävät hyvin hapettumista kuumassa ilmassa verrattuna polyamidi 6 ja 66:een. Veden imeytyminen on suhteellisen alhaista.

Edut

  • Alhainen veden imeytyminen
  • Ruiskuvalettavuus
  • Lujuus

Rajoitukset

  • Kiehuvan veden vaikutus
  • Korkein käyttölämpötila on 150°C
  • Kemiallinen kesto