Kaikki datalehdet: Polyftaaliamidin vesilämmitteiseen muottiin ominaisuudet
Tuote-esimerkit: Polyftaaliamidien käyttökohteita

Vesilämmitteiseen muottiin ruiskuvalettava polyftaaliamidi (PPA) on osakiteinen, aromaattinen polyamidi. Raaka-aineella on samat edut ja rajoitukset kuin normaalilla polyftaaliamidilla, paitsi että se saavuttaa optimaalisen kiteytymisasteen alemmissa muottilämpötilassa.

Alhaisempien muottilämpötilojen käyttö merkitsee myös nopeampia jaksoaikoja menettämättä kuitenkaan tuotteen hyviä fyysisiä ominaisuuksia, lämmönkestoa tai kemikaalien kestoa.

Edut

  • Mahdollisuus käyttää vesilämmitteista muottia
  • Lämmönkesto
  • Kemiallinen kesto
  • Suhteellisen alhainen kosteuden imeytyminen
  • Hinta

Rajoitukset

  • Ei luontaisesti palosuojattu
  • Vaatii hyvän kuivauksen