Kaikki datalehdet: Polykarbonaati kompaundien ominaisuudet
Ominaisuuden mukaan: Sähköä johtavatpalosuojatutlujitetutkitkamodifioidut
Tuote-esimerkit: Polykarbonaatin käyttökohteita

Polykarbonaatti omaa erinomaisen iskulujuuden, korkean lämmönkeston ja hyvän mittapitävyyden. Se on yksi ensimmäisistä kestomuoveista joka tarjoaa nämä ominaisuudet. Vaikka se on stabiili veden vaikutukselle, mineraaleille ja orgaanisille hapoille, on se osittain liukuneva aromaattisiin hiilivetyihin, liukenee kloorattuihin hiilivetyihin ja hajoaa vahvassa emäsliuoksessa. Sillä on hyvät sähköominaisuudet.

Polykarbonaatin lujuutta ja mittapitävyyttä voidaan parantaa edelleen lasikuitulujituksella.

Lujittaminen 40%:lla lasikuitua alentaa lämpölaajenemiskertoimen arvoon 1,8 cm/cm/°C x 10E-5, mikä on alhaisempi kuin useimmilla kestomuoveilla ja muutamilla metalleilla. Vetomoduli kasvaa viisinkertaiseksi. Taivutus-, veto- ja painolujuus kaksinkertaistuvat. Muottikutistuma pienenee, mikä mahdollistaa erittäin mittatarkkojen tuotteiden valmistamisen.

Edut

  • Virumisen kesto
  • Sitkeys
  • Mittapitävyys

Rajoitukset

  • Huono kemikaalinkesto
  • Työstön haasteet
  • Alhainen väsymislujuus