Edut

  • Alhainen veden imeytyminen
  • Pinnan laatu
  • Lujuus

Rajoitukset

  • Kiehuvan veden vaikutus
  • Iskulujuus

Yleistä

Polytrimetyleeni Tereftalaatti (PTT) on osakiteinen polymeeri, jolla on monta samaa hyvää ominaisuutta kuin polyesteripohjaisilla sukulaisillaan PBT:lla ja PET:lla.

PBT:iin verrattuna, PTT:sta tehdyillä kompaundeilla on parempi vetolujuus, taivutuslujuus ja jäykkyys. Niillä on myös erinomainen virtaus ja pinnanlaatu. PTT voi tietyissä tapauksissa olla myös kustannustehokkaampaa kuin PBT.

Kemiallisen rakenteensa ansiosta, PTT:lla voi olla myös yhtenäisempi kutistumiskäyttäytyminen ja mittapitävyys tietyissä sovelluksissa kuin kilpailevilla osakiteisillä raaka-aineilla (erityisesti PBT).

Polytrimetyleeni tereftalaatilla, kuten PBT:lla, on huoneenlämpötilassa  erinomainen kesto useita kemikaaleja vastaan, sisältäen alifaattiset hiilivedyt, polttoaineet, hiilitetrakloridin, perkloorieteeni, oljyt, rasvat, alkoholit, glykolit, esterit, eetterit ja laimennetut hapot ja emäkset. Vahvat hapot saattavat vahingoittaa PTT kompaundeja.

PTT:n sitkeyttä, lujuuuta ja jäykkyyttä voidaan modifioida käyttämällä lujittavia kuituja kuten pitkä lasikuitu, lyhyt lasikuitu tai hiilikuitu.