Kaikki datalehdet: SEBS kompaundien ominaisuudet
Tuote-esimerkit: SEBS käyttökohteita

Normaalissa ympäristölämpötilassa, styreeni blokkikopolymeerit ovat eniten vulkanoidun kumin kaltaisia verrattuna muihin termoelasteihin. Kaikilla styreeni blokkikopolymeereillä on hyvä veden, happojen ja emästen sekä polaaristen liuottimien kesto, mutta huono hiilivetypohjaisten öljyjen, polttoaineiden ja liuottimien kesto.

Saturoidut styreeni blokkikopolymeerit ovat “jalostetumpi” jäsen styreeni blokkikopolymeeri-perheessä. Niillä on parempi hapen, otsonin, UV-säteilyn ja yleensä kemikaalien kesto kuin saturoimattomilla versioilla. Lisäksi niillä on korkeampi vetojäykkyys ja ne säilyttävät paremmin vetolujuusominaisuutensa korotetuissa lämpötiloissa. Käyttölämpötila-alue on -45:stä 110°C:een. Kovuusalue Shore 30 A:sta Shore 50 D:hen.  

RTP:n tekniikat, joita voidaan soveltaa saturoituun styreeni blokkikopolymeeri elastomeeriin ovat: asiakasvärit, ominaispainon modifiointi, antistaattisuuden ja sähkönjohtavuuden modifiointi, palonesto-ominaisuudet, UV-suojaus, antimikrobiset ominaisuudet, kulumisen ja kitkan modifiointi sekä kaksikomponettiruiskuvalun tarttumisen optimointi.

Edut

  • Jännitys-venymä käyttäytyminen lähimpänä kumia muihin termoelasteihin verrattuna
  • Dynaaminen hystereesi myös lähimpänä kumia kaikista termoelasteista
  • Alhainen jäännöspuristuma aineelle suunnitellulla käyttölämpötila-alueella
  • Yleensä alhaisempi ja laajempi kovuusalue muihin termoelasteihin verrattuna
  • Alhainen ominaispaino
  • Erinomainen hapettumisen ja UV-säteilyn kesto verrattuna saturoimattomaan styreeni blokkikopolymeeriin (SBS)

Rajoitukset

  • Huono hiilivetyjen kesto
  • Täytyy aina kompoundoida
  • Suhteellisen alhainen maksimi käyttölämpötila